Polo Ralph LaurenMid Season Sale -20%за покупками
New collectionБесплатная доставказа покупками
Оплачивайте онлайн и получите -5% скидки при выборе доставки Новой почтойБесплатная доставкаДетали

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.
1.3. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені терміни вживаються у наступному значенні:
1.3.1. Договір — даний публічний договір купівлі-продажу, укладений на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин.
1.3.2. Товар — непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «KAMERON.UA».
1.3.3. Продавець — Інтернет-магазин «http://KAMERON.UA » розміщений на веб-сайті: http://KAMERON.UA . Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені на веб-сайті. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАКІ ФЕШН" (ЄДРПОУ 44597365). Адреса: місто КИЇВ, вулиця ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 36/38, кабінет 5
1.3.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.3.5. Отримувач Товару – будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.
1.4. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
1.5. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару), або натискає кнопку «Купити в один клік», та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Купити в один клік», в якій, зокрема обов’язково вказує свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти.
3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі — натискає кнопку «Оформити замовлення», або «Купити», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», або «Купити», на веб-сайті: «KAMERON.UA»
3.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті Продавця.
3.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
3.6. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.
3.7. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 5 (П’яти) робочих днів з дати заповнення. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
3.8. Протягом строку, встановленого п.3.7. даного Договору, Продавець зобов’язується:
3.8.1. Присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;
3.8.2. Направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).
3.9. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.7. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.
4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
4.1. Покупець має право:
4.1.1. Відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
4.1.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця, або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.2.2. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, способами та порядком її оплати;
4.2.3. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару;
4.2.4. У порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
4.2.5. У строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
4.2.6. Протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;
4.2.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2.8. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.2.9. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазин.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. У будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію про Товари, що пропонуються в Інтернет-магазині;
4.3.2. Проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
4.3.3. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України
4.4. Продавець зобов’язується:
4.4.1. Надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, його вартість, способи доставки шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті;
4.4.2. У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар
4.4.3. У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем Товару;
4.4.4. У разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
4.4.5. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «KAMERON.UA», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші обов’язкові платежі.
5.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки можуть зазначати як окремо, так і разом.
5.3. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі способів оплати вартості замовленого ним Товару включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).
5.4. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99 грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.
5.5. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
5.6. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.
6. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ
6.1. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
6.4. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.5. Доставка Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки визначається ним самостійно.
6.6. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).
6.7. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.
6.8. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;
6.9. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:
6.9.1. Оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
6.9.2. Пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;
6.9.3. Підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого примірника оформленого Продавцем Замовлення на Товар.
6.10. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служби доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар, направленому Покупцем.
6.11. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектний, Покупець має право за власним вибором:
6.11.1. Відмовитись від даного Договору;
6.12. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує другий примірник бланка Замовлення на Товар та передає його Продавцю, або документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.
6.13. Підпис Покупця або Отримувача Товару на документах, вказаних в п.6.12 є беззастережним підтвердженням наступних фактів:
6.13.1. Отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;
6.13.2. Відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
6.13.3. Відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.
6.14. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
6.15. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
6.16. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).
7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ
7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами України.
7.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.
7.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється відповідними нормативними актами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
7.6. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.
7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:
7.7.1. Пропорційного зменшення ціни Товару;
7.7.2. Безоплатного усунення недоліків Товару;
7.7.3. Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
7.8. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.
7.9. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.8. даного Договору, а в разі її невиконання — заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.8.
7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів»), які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:
7.10.1. Розірвати даний Договір з повним поверненням сплачених за товар коштів;
7.11. Передбачені п.7.7. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
7.12. Передбачені п.7.7. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
8.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
8.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.
8.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.
8.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.
8.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин.
8.7. У випадку недосягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Публічний договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.
9.2. Публічний договір може бути достроково припинено:
9.2.1. За взаємною згодою Продавця і Покупця;
9.2.2. З ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;
9.2.3. За рішенням суду;
9.2.4. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
10.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
10.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.
10.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.
10.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і ніяким чином не впливають на їх зміст і тлумачення.
10.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».
10.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України інших чинних нормативно-правових актів України.
10.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище цілі.
10.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку встановленого чинним законодавством України.
10.10. Покупець у будь-який момент може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень або відкликати згоду на обробку даних. Це можна зробити шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: info@kameron.ua з позначкою у темі листа «Персональні дані». Видалення облікового запису (аккаунта) з ініціативи користувача здійснюється в порядку, визначеному в Угоді користувача. Після видалення частини персональних даних або всього Профілю Покупця у разі наміру відновити використання Інтернет-магазину «KAMERON.UA» Покупцю необхідно буде повторно надати свої персональні дані, що вимагаються для користування Інтернет-магазином «KAMERON.UA» та належного виконання Продавцем своїх функцій.